Uitvaartvereniging Marssum actie de Twentsche

Beste Marsumers,

Uitvaartvereniging Marssum is enige tijd op zoek geweest naar meerwaarde voor haar leden met behoud van onze uitgangspunten zoals o.a. dienstverlening zonder winstoogkenmerk en “mienskips” zin.

In deze zoektocht hebben we, net als veel verenigingen die ons  voor gingen, gesprekken gevoerd met de Twentsche. Gelet op de positieve ervaringen van deze verenigingen  met deze partij en om de concurrentie aan te kunnen gaan met de “grote” commerciële partijen hebben we besloten een actie op te zetten die voor onze leden ( en ook niet leden) een aantrekkelijk alternatief kan zijn.

Wat, hoe en wie is de Twentsche kunt u lezen in bijgaande brief die binnenkort óók bij u in de bus valt.

M.v.g.

Het bestuur 

Uitvaartvereniging-PDF