Bestuursleden

Voorzitter:

T.(Tineke)v.d. Ploeg-Wagenaar bestuur voorz
K.N. Kuperusstrjitte 59
034 GP Marsum
Tel. 058-2542121
Stuur een mail naar T.(Tineke)v.d. Ploeg

 

Secretaris:

Z.(Zwaan)Hiemstra-Smits bestuur secr
Europaplein 12
8914 AA Leeuwarden
Tel. 058-2542326
Stuur een mail naar Z.(Zwaan)Hiemstra

Penningmeester:

Anja van Houten
Tramstrjitte 36
9034 GV Marsum
Tel. 058-2541435
Stuur een mail naar Anja van Houten

Bestuurslid

A.(Adriana)Breukerbestuur lid1
Tialling van Eysingawei 14
9034 GA Marsum
Tel. 058-2541898
Stuur een mail naar A.(Adriana)Breuker

 

Bestuurslid

H.(Henk)WieringSONY DSC
Lyaersmastraat 10
9036 PE Menaam
Tel. 0518-452466
Stuur een mail naar H.(Henk)Wiering