Bestuursleden

Voorzitter:

T.(Tineke)v.d. Ploeg-Wagenaar bestuur voorz
K.N. Kuperusstrjitte 59
034 GP Marsum
Tel. 058-2542121
Stuur een mail naar T.(Tineke)v.d. Ploeg

Secretaris:

Z.(Zwaan)Hiemstra-Smits bestuur secr
Europaplein 12
8914 AA Leeuwarden
Tel. 06 24463817
Stuur een mail naar Z.(Zwaan)Hiemstra

Penningmeester:

Anja van Houten
Tramstrjitte 36
9034 GV Marsum
Tel. 058-2541435
Stuur een mail naar Anja van Houten

Bestuurslid

P.D. (Pieter Dirk) Sikkema
Beckrypleane 6
9036 PA Menaam

Stuur een mail naar P.D.( Pieter Dirk Sikkema)

Bestuurslid

H.(Henk)WieringSONY DSC
Lyaersmastraat 10
9036 PE Menaam
Tel. 0518-452466
Stuur een mail naar H.(Henk)Wiering