Lid worden

Wie lid wil worden van de vereniging of meer informatie wil hebben kan zich wenden tot:

– Mw.Z.Hiemstra-Smits (secretariaat) 06 24463817 of per e-mail uitvaartver.marsum@live.nl
– Mw.T.v.d. Ploeg-Wagenaar (voorzitter) 058-2542121