Uitvaartvereniging Marssum actie de Twentsche

Beste Marsumers,

Uitvaartvereniging Marssum is enige tijd op zoek geweest naar meerwaarde voor haar leden met behoud van onze uitgangspunten zoals o.a. dienstverlening zonder winstoogkenmerk en “mienskips” zin.

In deze zoektocht hebben we, net als veel verenigingen die ons  voor gingen, gesprekken gevoerd met de Twentsche. Gelet op de positieve ervaringen van deze verenigingen  met deze partij en om de concurrentie aan te kunnen gaan met de “grote” commerciële partijen hebben we besloten een actie op te zetten die voor onze leden ( en ook niet leden) een aantrekkelijk alternatief kan zijn.

Wat, hoe en wie is de Twentsche kunt u lezen in bijgaande brief die binnenkort óók bij u in de bus valt.

M.v.g.

Het bestuur 

Uitvaartvereniging-PDF

Voorstel wijziging statuten

Mede vanwege het instellen van de wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, die op 1 juli 2021 van kracht is geworden, sluiten onze statuten niet meer aan bij de praktijk van vandaag de dag. Het bestuur is dan ook van zins het advies van de federatie te volgen om de statuten aan te passen zodat ze voldoen aan deze wet en aan het algemeen geldende verenigingsrecht. Voordat deze van kracht kunnen worden hebben onze leden het laatste woord. Wij willen deze aanpassing dan ook in stemming brengen op een, later te bepalen, dag dit najaar. Om een ieder de gelegenheid te geven vooraf inzicht te geven in de veranderingen vinden jullie hieronder de oude statuten, het concept van de nieuwe en een samenvatting van de wijzigingen.

Standaard-statuten-en-huishoudelijkreglement-voor-verenigingen-voor-publicatie-gedraaid

Model-incl-WBTR-voor-akte-stat.wijz-Uitvaartverenigingen-aangesloten-bij-Fed-Uitvaartverenigingen-in-Friesland-juni-2021

wijzigingen_statuten_oud_nieuw-voor-publicatie