Dinsdag 2 april gastspreker Gerda Wesselius

Gerda Wesselius is de uitvaartfotograaf van Afscheid Belicht. Al meer dan 10 jaar maakt zij foto’s bij uitvaarten. Om nabestaanden warme herinneringen te geven die helpen om om te gaan met het gemis. Bij een uitvaart is er veel meer dan verdriet. Maar bij het afscheid gaat dit voorbij aan directe nabestaanden.

Op de ledenvergadering van 2 april vertelt zij over haar werk en de waarde en betekenis van foto’s van de uitvaart. Over de foto’s die verhalen vertellen en troost en liefde laten zien.

Ook kun je fotoalbums over uitvaarten bekijken. Om zelf een indruk te krijgen wat je kunt verwachten van een uitvaartreportage. 

Gerda Wesselius

Nieuwe bestuursleden

Bestuursleden gezocht.

Net als vele andere verenigingen is ook de uitvaartvereniging van Marssum opzoek naar nieuwe bestuursleden.

Het bestuur van de uitvaartvereniging van Marssum komt maximaal 5 keer per jaar bijeen om het wel en wee van de vereniging te bespreken.

De bestuurlijke taken vragen naast de vergaderingen weinig van je vrije tijd.

Voel je vrij en meld je aan….

Zonder nieuwe bestuursleden komt het voortbestaan van de vereniging in gevaar!

Voor vragen of meer informatie neem contact op met het huidige bestuur.

Uitvaartvereniging Marssum actie de Twentsche

Beste Marsumers,

Uitvaartvereniging Marssum is enige tijd op zoek geweest naar meerwaarde voor haar leden met behoud van onze uitgangspunten zoals o.a. dienstverlening zonder winstoogkenmerk en “mienskips” zin.

In deze zoektocht hebben we, net als veel verenigingen die ons  voor gingen, gesprekken gevoerd met de Twentsche. Gelet op de positieve ervaringen van deze verenigingen  met deze partij en om de concurrentie aan te kunnen gaan met de “grote” commerciële partijen hebben we besloten een actie op te zetten die voor onze leden ( en ook niet leden) een aantrekkelijk alternatief kan zijn.

Wat, hoe en wie is de Twentsche kunt u lezen in bijgaande brief die binnenkort óók bij u in de bus valt.

M.v.g.

Het bestuur 

Uitvaartvereniging-PDF

Voorstel wijziging statuten

Mede vanwege het instellen van de wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, die op 1 juli 2021 van kracht is geworden, sluiten onze statuten niet meer aan bij de praktijk van vandaag de dag. Het bestuur is dan ook van zins het advies van de federatie te volgen om de statuten aan te passen zodat ze voldoen aan deze wet en aan het algemeen geldende verenigingsrecht. Voordat deze van kracht kunnen worden hebben onze leden het laatste woord. Wij willen deze aanpassing dan ook in stemming brengen op een, later te bepalen, dag dit najaar. Om een ieder de gelegenheid te geven vooraf inzicht te geven in de veranderingen vinden jullie hieronder de oude statuten, het concept van de nieuwe en een samenvatting van de wijzigingen.

Standaard-statuten-en-huishoudelijkreglement-voor-verenigingen-voor-publicatie-gedraaid

Model-incl-WBTR-voor-akte-stat.wijz-Uitvaartverenigingen-aangesloten-bij-Fed-Uitvaartverenigingen-in-Friesland-juni-2021

wijzigingen_statuten_oud_nieuw-voor-publicatie