Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020

In 2020 ontvielen ons 5 leden door overlijden:

Mevr. S. Veenstra                           6 januari              71 jaar

Dhr. M. Hovenga                            30 april                63 jaar

Dhr. S. van Wieren                         18 juli                   87 jaar

Mevr. T. Steenaart-de Vries         4 november        88 jaar

Mevr. T. van Wieren-Looyenga   25 december      86 jaar

Onder het genot van koffie/thee met wat lekkers kwam het bestuur 29 januari bijeen in de keuken van Pieter Dirk. Onze jaarvergadering hadden we gepland op 17 maart met als gastspreker de heer Sander van der Meer. De heer Van der Meer is afkomstig uit de forensische opsporing, tevens gastdocent voor uitvaartopleidingen en ook is hij geregeld te horen en te zien op radio en tv. Met Digitale nazorg ondersteunt hij niet alleen nabestaanden bij toegang tot de digitale erfenis, online nalatenschap en dierbare data op apparatuur of in de cloud van de overleden maar adviseert hij ook de tweede kamer over dit item in de nieuwe wetgeving.  Helaas kon deze avond niet plaatsvinden.  Het corona virus sloeg dusdanig om zich heen dat ook Nederland in lockdown moest. Premier Rutte meldde op zondag 15 maart dat o.a. alle uitgaansgelegenheden, sportclubs en zwembaden vanaf 18.00 uur hun deuren moesten sluiten. Na de zomervakantie leek het beter te gaan met deze pandemie. Het bestuur vergaderde op 29 september voor de eerste keer via whats app video verbinding omdat het nog niet was toegestaan om met 5 personen in een ruimte te zitten. Op deze avond besloten we om de uitgestelde jaarvergadering te houden op dinsdag 27 oktober. Bij de uitnodiging aan de leden werd een corona protocol meegestuurd. Enige richtlijnen waren o.a. : Houdt 1,5 meter afstand van elkaar, schud geen handen, hoest en nies in je elle boog enz. Helaas werden er weer vele mensen met het virus besmet in ons land, kwamen er weer strengere maatregelen en kon wederom de vergadering niet plaatsvinden.

Ook de vergaderingen van de Federatie gingen niet door. Een jaar met weinig mogelijkheden. Geen terras, theater, musea bezoekjes. Thuiswerken als je werk het toeliet. Weinig sociale ontmoetingen. De puzzels van 1000 stukjes werden weer massaal aangeschaft enz. Het was oppassen geblazen. Ik denk aan die mensen die in deze periode met een overlijden  van een van hun naasten te maken kregen. Afscheid nemen werd niet meer in grote groepen toegestaan. Uitvaartverzorgers moesten andere manieren bedenken om toch op een fijne manier afscheid te kunnen nemen van de dierbaren. Huidhonger werd een woord want iemand even knuffelen was er niet meer bij. Anderhalvemetersamenleving werd het woord van 2020.

Als nieuw lid is ingeschreven de heer L. Miedema.

Tot slot van dit overzicht heeft de vereniging  op 31 december  218 leden 18 jaar en ouder en  31 leden jonger dan 18 jaar.

Zwaan Hiemstra (secr)