Voorlichtingsavond Euthanasie

Op woensdagavond 7 maart is er na de jaarlijkse ledenvergadering op  initiatief van de Uitvaartvereniging Marssum een voorlichting avond gehouden met als onderwerp euthanasie. Gelet op de actualiteit en de discussies die er gevoerd worden rond een “voltooid leven“ leek dit ons een goede reden om onze huisarts dr. Dooren te benaderen met de vraag of hij bereid was hier meer over te vertellen.

Gelet op het aantal aanwezigen mogen we stellen dat we hiermee in een behoefte hebben voorzien. Dr. Dooren heeft op nuchtere maar op weloverwogen wijze verteld welke middelen er bestaan om euthanasie toe te passen, waarom en in welke gevallen het toegepast kan worden, welke bepalingen er zijn, wie er aan te pas komen en niet onbelangrijk de menselijke aspecten die hierbij een rol spelen zowel voor de patiënt zelf maar ook voor de nabestaanden.

Voor de geïnteresseerden was het een heldere avond. Voor het bestuur wellicht reden om bij een volgende jaarvergadering eens een andere spreker
uit te nodigen rondom het onderwerp overlijden.