Lezing euthanasie

Uitnodiging voor leden en niet-leden
van de Uitvaartvereniging van Marssum.

Op woensdagavond 7 maart 2018 houdt de vereniging haar jaarvergadering. Deze vergadering vindt plaats in dorpshuis Nij Franjum en begint om 20.00 uur. Na de vergadering zal de heer D. Dooren een onderwerp onder de aandacht brengen waar we allemaal op de een of andere manier mee te maken kunnen krijgen. Het thema van deze lezing is euthanasie.
Letterlijk betekent het woord euthanasie ”een goede dood”, deze betekenis stamt af van het Grieks. De definitie van euthanasie zoals wij die kennen, bestaat nog niet zo lang. Pas in 1985 kwam er duidelijkheid over het onderwerp euthanasie.
De heer Dooren zal onderwerpen behandelen zoals:
Wat is euthanasie en welke rol speelt de arts hierin. Wat is een euthanasieverklaring en waar dient dit voor.
Natuurlijk is er ruimte om vragen te stellen op deze avond.
De Uitvaartvereniging nodigt haar leden en niet-leden uit om de jaarvergadering bij te wonen.

U bent welkom om 20.00 uur in Nij Franjum.
Wilt u alleen de lezing bijwonen, loop gerust om 20.45 uur binnen.

Graag tot ziens op woensdagavond 7 maart.

Het Bestuur.